Приглашенные артисты Труппа

Ageeva Ekaterina

Belyaev Sergey

Beneskriptova Vera

Bystrov Sergey

Vasilieva Tatiana

Vorobiev Igor

Zaporozhsky Kirill

Kalkaev Roman

Кокорин

Kosmacheva Tatiana

Lahin Yuriy

Mirolubov Vasiliy

Rebrov Oleg

Sekhon Miriam

Strugachev Semyon

Tramov Eldar

Ushakov Aleksey

Shcherbakova Natalia

Yasulovich Igor